Jaką funkcję w rozwijaniu latorośli pełnią zajęcia plastyczne oraz uniwersytet dla dzieci?

W rozwoju dziecka ważną zadanie pełnią zajęcia plastyczne dla dzieci. Dziecko zaskakująco szybko sięga po różne przybory plastyczne. Dzięki tej aktywności wyraża siebie. Pomysły czerpie świat, w którym żyje. Dziecko wykorzystując prace plastyczne prezentuje sposób postrzegania świata. Rysunki przedstawiają przeżycia dziecka. Rysowanie pełnią niezwykle dużą rolę w rozwoju kreatywności, stwarzają przestrzeń do poczucia sprawstwa. Pozwala również wiarę we własne siły. Korzystanie bogatej gamy materiałów pobudza procesy myślowe dziecka.

zajęcia

Autor: US Department of Education
Źródło: http://www.flickr.com
Budowane są takie funkcje poznawcze jak myślenie, uwaga, pamięć i myślenie konkretno-obrazowe. Dzięki kształcenie plastyczne kształtuje się zdolność wypowiadania własnego osobistego podejścia do przestrzeni. Zajęcia plastyczne są również wspaniałym obszarem dla pracy w grupie, są niezastąpionym narzędziem scalającym zespół.

Urok plastycznych zajęć grupowych daje możliwości pokonywanie animozji pojawiających się konfliktów w grupie. Ważne zatem jest, aby nauczyciel ciągle motywował grupy do eksplorowania nowych metod kreowania. Trzeba nieustannie inspirować jednostki do aktywnośći: . Działanie dziecka musi być zauważone.

zajęcia

Autor: Akshara Foundation
Źródło: http://www.flickr.com

Wychowanie plastyczne kształtuje poczucie estetyki i piękna uwychowanka. Dodatkowo kształcenie plastyczne jest szczególnie istotne w kształtowaniu wyobraźni, a także buduje możliwość do zdobywania wiedzy o świecie przedszkolaka. Instytucją pozwalającą do aktywności plastycznej jest Uniwersytet dla Dzieci. W Uniwersytecie dla dzieci spotykamy z interesującym programem kształcącym wykorzystującym naturalną ciekawością poznawczą. Na spotkania zapraszani są znawcy prezentujący różne dziedziny wiedzy. Jednostka w sposób ciekawy zdobywają wiedzę z wielu dziedzin: . Uniwersytet dla dzieci jest miejscem dającą przedszkolakom szereg różnorodnych doświadczeń, w tym kształtuje aktywność plastyczną i daje szansę na pełen rozwój dziecka.